Centrum för Näringslivshistoria, CfN, har på uppdrag av Arvid Nordquist producerat denna webbsida. Alla artiklar är baserade på Arvid Nordquists historiska material som finns deponerat hos Centrum för Näringslivshistoria. Syftet är att tillgängliggöra Arvid Nordquists unika och spännande historia och visa företagets del i utvecklingen av svensk matkultur.

Upphovsrätt/Copyright

Texter – Centrum för Näringslivshistoria, CfN
Redaktör – Eva Häggmark, CfN
Bilder – Arvid Nordquist (om inget annat anges)
Teknisk plattform – WordPress med designtema Avada
Webbyrå – ER Webb
Design – ER Webb och SomeGuys Digital

Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om någon trots detta anser sig ha blivit kränkt i sin upphovsrätt ber vi er att kontakta oss.

Användning

Verksamma inom Arvid Nordquist får i arbetet använda material från anhistoria.se. För ytterligare information och högupplösta bilder, kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Den som inte arbetar inom Arvid Nordquist och vill använda något av materialet i kommersiellt eller annat publikt syfte, måste först kontakta Centrum för Näringslivshistoria (se kontaktuppgifter nedan).

Frågor och beställningar

Centrum för Näringslivshistoria svarar gärna på frågor om produkten samt hjälper dem som vill forska om Arvid Nordquists historia eller som önskar beställa kopior av bilder, film eller ljud i högre upplösning än dem som ligger på hemsidan.

Kontaktuppgifter

Arvid Nordquist
Ekensbergsvägen 117
Box 1285
171 25 Solna
Tfn vx: 08-799 18 00
E-post: anhistoria@arvidnordquist.se
Hemsida: www.arvidnordquist.se

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma
Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
eller bildochfakta@naringslivshistoria.se
Hemsida: www.naringslivshistoria.se