Av ett gammalt protokoll från oktober 1897 framgår att sex biträden, en kassörska, en bokhållare, en elev, två kuskar och fem bonddrängar arbetade i företaget, alltså sjutton personer med Arvid själv.

Antalet anställda växte långsamt och var uppe i 22 stycken 1908. Efter det förekommer endast sporadiska uppgifter om antalet anställda under flera årtionden. Fast personalen mer än fördubblades från 1927 då företaget hade 51 anställda till 1939 då antalet var 108.

Under beredskapsåren kallades många män in till militärtjänstgöring. Det orsakade stora problem för näringslivet. Under andra världskriget kunde det hända att när butiken skulle öppnas, så infann sig bara ungefär hälften av personalen. De som inte redan var inkallade hade plötsligt fått en inkallelseorder. Trots detta låg antalet anställda stabilt på 103-116 personer under 1939–1945.

Som mest anställda hade Arvid Nordquist under 1960-talets mitt. Toppnoteringen är från 1966 då 288 personer var anställda i bolaget.